Alla tjänar på en jämställd byggbransch. Därför driver Byggnads och Byggcheferna kampanjen Stoppa machokulturen. Sedan 2015 har vi samarbetat för att skapa en schysstare bransch för alla. Nu har något börjat hända. Känner du förändringen?

VAD SÄGER DU?

Alla tjänar på en jämställd byggbransch. Därför driver Byggnads och Byggcheferna kampanjen Stoppa machokulturen. Sedan 2015 har vi samarbetat för att skapa en schysstare bransch för alla. Nu har något börjat hända. Känner du förändringen?

NU ÄR DET DAGS ATT VISA
ATT DITT FÖRETAG TAR ANSVAR.

Med kampanjen Stoppa machokulturen har vi börjat förbättra byggbranschen. Detta är en förändring som alla kan bidra till – men som arbetsgivare har du ett ansvar som du måste ta på allvar. Det är du som kan se till att alla på jobbet har samma möjligheter. Kan du erbjuda en trygg och säker arbetsplats, där alla behandlas rättvist? Då tjänar såväl ditt företag som branschen och samhället på det.

Fackförbundet Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggningssektorn. Med cirka 110 000 medlemmar är vi LO:s femte största förbund.

Vi jobbar tillsammans
för schyssta byggen

Tillsammans för

en jämställd byggbransch

Byggcheferna är en branschförening inom Ledarna, Sveriges chefsorganisation. Vi arbetar för en förändrad och förbättrad byggbransch. Våra drygt 16 500 medlemmar arbetar inom hela samhällsbyggnadssektorn.