Lika barn leka sämst

Vad kan branscher med ojämn könsfördelning lära av varandra?

Delta eller lyssna på samtal runt ett gemensamt syfte, att förändra en hel bransch. Det handlar om attityder och förkastlig machokultur i byggbranschen. Vi måste prata om det här! Vi har bokat tid till dig i Almedalen.

Alla tjänar på att arbetsplatser och branscher är jämställda. Trots det brottas många branscher och arbetsplatser med bristande jämställdhet och kulturer. I vissa fall är det en machokultur med en grabbig attityd – i andra fall visar sig problemen på andra sätt. Vad kan vi lära av varandra?

Vad är de gemensamma nämnarna? Vilka är utmaningarna?

Tid: 5/7 2017 10:00 – 11:00
Plats: Tunnbindaregatan 3

Medverkande:
Åsa Regnér, Jämställdhetsminister, Socialdemokraterna
Lars Bergqvist, Ordförande, Byggcheferna
Ola Olsson, Chef organisationsenheten, Byggnads
Niclas Lindahl, Förhandlingschef, SKL
Erik Flink, Handläggare för jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
Maria Grudén, VD, Great Place To Work
Peter Svensson, Initiativtagare till Uppförandekoden, Svensk Elitfotboll

Evenemanget kommer att sändas live på Byggnads och Byggchefernas egna Facebook-sidor.

Följ soffans exakta position:

(http://public.tracktor.se/map.php?account=rikmas)

Laddar bokningen..