Vi skäms!

Byggcheferna och Byggnads har drivit Stoppa machokulturen sedan 2015. I kampanjens första skeden har byggarbetarna varit i fokus. Vi har berättat för omvärlden, och för oss själva, att vi vet hur illa det är. Vi har velat visa att en grabbig, hård jargong lägger grunden för större problem.

Nu är det arbetsgivarnas och chefernas tur att rannsaka sig själva. Det är på ledningens ansvar att lagar och regler efterföljs – inklusive diskrimineringslagen. Förekommer kränkningar, rasism och sexism på din arbetsplats? I så fall jobbar du faktiskt på en brottsplats. Och det får oss att skämmas.

”DET HANDLAR OM ATT LEVA UPP TILL MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER”

Alla dina kolleger, kunder, arbetssökande och konkurrenter har en sak gemensamt. De är skyddade av diskrimineringslagen. Det innebär att de måste ha samma rättigheter och möjligheter, oavsett kön, ursprung, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Om lagen bryts inom ditt företag – genom att en aspirant sållas bort på orättvisa grunder, någon känner sig trakasserad eller arbetsplatsen gör det omöjligt för vissa personer att jobba – måste det få konsekvenser. Omedelbart. Som chef har du det yttersta ansvaret.

Det här är inte en fråga om att uppfylla en certifiering. Det handlar om att följa grundlagsstiftningen och leva upp till mänskliga rättigheter. Som chef måste du kunna regelverket och förstå vad det innebär. Samtidigt ska alla dina anställda veta vad som gäller.

Ingen bransch är fri från problem. Sexism och rasism kan uppstå överallt. Men vilken arbetskultur som ska finnas hos dig kan du faktiskt styra själv. Kvittot på att du har lyckats är att dina anställda trivs och vill stanna. Personer som uppmuntras att vara föräldralediga, eller att vårda en sjuk äldre, blir sannolikt mer villiga att göra ett bra jobb.

Nu gäller det att visa att du tar ansvar inom det här. Hjälp till att göra din arbetsplats – och resten av byggbranschen – till ett ställe där folk mår bra. Det tjänar alla på.

EDNA ERIKSSON
Föreläsare, strategiutvecklare och
expert inom diskriminering

Vi skäms över hur människor behandlas på byggarbetsplatser i Sverige. Vi skäms över att både män och kvinnor undviker byggbranschen på grund av hur de bemöts. Vi skäms över att ha en machokultur som är både psykiskt och fysiskt skadlig.

Samtidigt vet vi att det inte är hela sanningen. På många företag känner sig alla lika välkomna. I vår bransch finns tusentals människor som vill göra något åt problemen. Vi hoppas att du är en av dem.

Under hösten publicerar vi annonser i både dagstidningar och branschpress, för att påminna företag och arbetsgivare om vilket stort ansvar de har. Här nedan kan du se dem. Kontakta oss gärna om du undrar över något.

”FÖRETAGEN MÅSTE VISA VAR GRÄNSERNA GÅR”

Som chef kan du inte skylla ifrån dig på andra. Hör du skämt som går för långt? Finns en jargong som du har svårt för? Då är det din plikt att sätta gränser. Det är företagens ledning som har makt att skapa en arbetsplatskultur.

Hur många på ditt jobb är kvinnor? Bedöms killar och tjejer på lika villkor? Hur är synen på homosexualitet? Kan du med handen på hjärtat säga att alla människor – oavsett kön, läggning, hudfärg eller ursprung – känner sig lika välkomna på din arbetsplats?

Vi hoppas att Sveriges alla byggchefer förstår att det här är allvar. Det handlar om branschens överlevnad. Det handlar om att följa lagen. Men framför allt handlar det om att behandla varandra som folk. Ingen vill jobba i en bransch där människor mår dåligt. I din roll har du både en möjlighet och skyldighet att förbättra den – på riktigt.   

LARS BERGQVIST
Ordförande, Byggcheferna

”MACHOKULTUREN LEDER TILL OLYCKOR PÅ BYGGET”

Vår kampanj för ökad jämställdhet har hyllats, men också hånats. Kritiker har sagt att vi borde bry oss om något viktigare, till exempel problem med säkerheten. Vad de inte har förstått är att allt hänger ihop.

Enligt Arbetsmiljöverket är machokulturen en orsak till dödsolyckor på jobbet. En ”vet bäst själv”-kultur är tyvärr vanlig på våra byggen, vilket gör att många företag struntar i att göra ordentliga riskanalyser. Det är bedrövligt och måste förändras. Det arbetet måste börja i toppen, hos chefer och ledningar.

Bristen på arbetskraft gör också att arbetstakten trissas upp. Det leder till stress, frustration, fusk och farliga genvägar, som i förlängningen skapar olyckor. Att göra våra arbetsplatser mer jämställda är inte bara en medmänsklig önskan, utan en krass nödvändighet för samhället.

JOHAN LINDHOLM
Ordförande, Byggnads