Alla tjänar på en
jämställd byggbransch

Och då pratar vi inte pengar, den här frågan är viktigare än så. Det handlar om att alla ska respekteras och ges samma möjligheter, oavsett vem man är. En plats där människor får vara olika. Det är en grundläggande rättighet.

Det handlar om att alla människor ska ges samma möjligheter. Att skapa en bransch där alla värderas och uppskattas lika. Där alla trivs och mår bra på jobbet. Det är en grundläggande rättighet.

Människorna i branschen

Men jämställdhet skapar också mer kreativt arbetsklimat, gynnar utveckling och öppnar dörrar för ny och bredare kunskap. Dessutom blir arbetsmiljön bättre och sjuktalen lägre. Kvaliteten och resultatet förbättras, samtidigt som vi trivs bättre på jobbet. Och det tjänar alla på.

Familjen

Kvinnor tar fortfarande större ansvar för barn och hushåll. Det betyder t.ex. att de är föräldralediga och vabbar mer, vilket påverkar deras karriärmöjligheter. Par som delar på ansvaret får bättre kontakt med sina barn och med varandra. Hela familjen tjänar alltså på en jämn fördelning av hushållssysslor, föräldraledighet och VAB.

Samhället

Byggbranschen påverkar inte bara de som arbetar där. Den påverkar hela samhället. Sammanlagt sysselsätter byggindustrin cirka 300 000 människor och omsätter åtta procent av Sveriges BNP.

Byggbranschen står just nu inför rekryteringsproblem och kompetensbrist. Jämställdhet och jämnare könsfördelning är en potentiell lösning. Kvinnorna behövs! Det skulle låta branschen utvecklas och växa. Kvaliteten kan förbättras och byggandet och tillväxten i landet öka.

Därför vågar vi hävda att ALLA tjänar på en jämställd byggbransch.