tillsammans för en
jämställd byggbransch

Vi har bestämt oss. Det är dags är att göra upp med fördomar, myter och machokultur i byggbranschen. Våra undersökningar visar att situationen är allvarlig. Branschen måste förändras.

Det här är en gemensam satsning från fackförbundet Byggnads och branschföreningen Byggcheferna. Tillsammans har vi drygt 126 000 medlemmar som är verksamma inom alla delar av byggbranschen.

Vi ska skapa en modern bransch där människor inte begränsas på grund av kön. En plats där människor får vara olika.

Satsningen är rikstäckande och riktar sig såväl till våra egna medlemmar som övriga byggbranschen och allmänheten. Genom opinionsbildning, information och utbildning vill vi blotta machokulturen, slå hål på myter, väcka tankar och skapa diskussion. Men framförallt vill vi visa att alla tjänar på en jämställd byggbransch.

Nu förändrar vi byggbranschen. Tillsammans stoppar vi machokulturen.
För alla tjänar på en jämställd byggbransch.