förbättra branschen – tillsammans

Vi vill jobba i en byggbransch där alla behandlas rättvist. Vi vill ha en schysst och jämställd arbetsmiljö, där alla är lika välkomna. Oavsett kön, hudfärg, ursprung eller sexuell läggning.

Vi vill att öppenhet och vänlighet ska prägla våra byggen. Vi vill att alla ska ha samma möjligheter att utvecklas och trivas. Vi vill att byggbranschen ska vara ett lockande, spännande och givande val i yrkeslivet.

Det positiva är att vi har lösningen i egna händer. Det är vi själva, tillsammans, som väljer vad vi vill stå för. Och vi blir hela tiden fler som vill förbättra branschen. Vi hör fler som säger ifrån mot gamla fördomar och myter. Vi ser att en förändring inte bara är möjlig, utan redan har satt i gång.

Vill du vara med?

Våren 2015 startades Stoppa machokulturen. Sedan dess har vi synts i tunnelbanan,
anordnat workshops och talat ut i #samtalssoffan. I år bjuder vi på verktygslådor för schysstare snack på jobbet!