Fundera över manlighet

Vad innebär det att vara man? Med Region Värmlands app En riktig man kan du vara med och forma vår gemensamma bild av manlighet.

I dag finns normer om att manlighet är synonymt med att tåla stryk och våga ta risker – men varför skulle det vara mindre manligt att gråta och be om hjälp? Mot bakgrund av snäva mansideal, och deras skadliga konsekvenser, driver Region Värmland satsningen En riktig man. I denna ingår appen En riktig man, som du kan ladda hem här.

Appen innehåller cirka 40 frågor om manlighet, med möjlighet att skicka in egna svar. Den är tänkt att fungera både som ett samtalsunderlag för grupper och som en möjlighet att konfrontera sig själv med fördomar om manlighet.

Syftet är att skapa en mer inkluderande syn på manlighet. För att få i gång diskussioner om mansnormer finns även en samtalslåda, som kan beställas av såväl företag som skolor och privatpersoner. Den innehåller samma frågematerial som appen och är framtagen i samarbete med Make Equal.