DÄRFÖR MÅSTE VI STOPPA MACHOKULTUREN

Många håller med om att machokulturen skapar problem och att den behöver förändras. Men vad består egentligen machokulturen av? Och varför är den så stark i just byggbranschen?

Hälften av Byggchefernas kvinnliga medlemmar har upplevt sexuella trakasserier. 90 % upplever att branschen är ojämlik. Hösten 2017 vittnade drygt 4 600 kvinnor från byggbranschen om kränkningar och övergrepp under uppropet #sistaspikenikistan.

Sexism, rasism och homofobi

Branschen förlorar arbetskraft på grund av machokulturen. För att klara byggtakten måste företag kunna rekrytera från hela befolkningen. Bara 10 % av byggeleverna på gymnasiet är tjejer.

Resursbrist

Nio av tio som dör i arbetsplatsolyckor är män. Machokulturen är en orsak, enligt Arbetsmiljöverket. Mansidealet gör det svårt att våga vara svag, be om hjälp eller vägra slarva med säkerheten.

Säkerhetsrisker

En homogen kultur ökar risken för oetiska affärer. Arbetsplatser som inte motarbetar trakasserier bryter mot diskrimineringslagen. Vem vill samarbeta med företag som kränker mänskliga rättigheter?

Korruption och diskriminering

Byggbranschen är utformad av och för män. Arbetskläder och verktyg är inte anpassade för alla. Omklädningsrum för kvinnor saknas, samtidigt som skilda byggbodar leder till segregation.

Begränsande normer

Attityder och jargong på jobbet följer med ut i övriga livet. Små moraliska förskjutningar kan lätt leda till större. Arbetsplatsen har en viktig uppgift i att stå för sunda värderingar.

Samhällsproblem

Här ovanför ser du några konsekvenser av den machokultur som finns i byggbranschen. En machokultur uppstår när killars och mäns beteende påverkas av en uppsättning så kallade ”machonormer”. Machonormer är osynliga regler för hur män ska vara, prata och bete sig. Det är förväntningar som man lever upp till för att passa in. Till skillnad från lagar finns de här reglerna inte nedskrivna på papper. I stället är de något som individer skapar mellan varandra. Normerna sprids vidare mellan oss, oftast omedvetet. Det finns även kvinnor som anammar machokulturen, kanske för att de tänker att det bara är så i branschen eller för att det känns nödvändigt för att accepteras. På så vis förs machokulturen vidare år efter år.

Varför råder en machokultur inom byggbranschen?

Byggbranschen är väldigt mansdominerad. Av Byggnads medlemmar är 99 procent män. I branscher där en viss grupp är i så tydlig majoritet är det vanligt att en viss kultur eller norm skapas. Normen blir till outtalade regler för vad som anses vara okej eller normalt i det sammanhanget.

Några exempel på machonormer

  • En man ska klara sig själv och inte be om hjälp
  • En man ska vara stark i alla lägen och inte klaga
  • En man ska inte gråta eller visa sig sårbar
  • En man ska kunna ta till våld om han känner sig kränkt
  • En man ska vara heterosexuell

Alla de egenskaper som kännetecknar ”en riktig man” eller en ”machoman” är inte nödvändigtvis dåliga i sig. Att vara självständig, kunna prestera eller vara stark kan ju vara hjälpsamt i många lägen. Problemen uppstår när män alltid måste vara på det sättet eller inte upplever sig ha något val. Då blir machonormerna som en trång låda som begränsar en. Det kan bli jobbigt att hela tiden vara i den här ”macholådan”. Och det kan också få dåliga konsekvenser för personer i ens närhet.

De som hamnar utanför normen

Oftast är det personer som hamnar utanför normen som tydligast märker av den. Inom byggbranschen är dessa framför allt kvinnor, ickebinära och män som inte vill leva efter machonormerna. Även män som på de flesta sätt befinner sig innanför ”macholådan” kan uppleva det som en jobbig ansträngning att behöva bevisa sig som man eller att alltid förväntas ”kunna ta lite skit” av sina kolleger.

Personer som bryter mot normerna stöter ofta på motstånd eller ”friktion” från omgivningen. Det kan komma i form av kommentarer som ”orkar du som tjej verkligen med det här jobbet?” eller att inte räknas som en i gänget. Men det kan också vara att bli utsatt för allvarliga kränkningar eller trakasserier.

Det är viktigt att komma ihåg att normer förändras. På medeltiden var det normalt att kungar grät offentligt, medan kungliga tårar är sällsynta i dag. På 1950-talet i Sverige ansågs det konstigt om en pappa var hemma från jobbet och tog hand om sina barn. I dag finns det tvärtemot en förväntan på pappor att vara engagerade i omvårdnaden om sina barn. Likaså gäller olika normer i olika sammanhang. En man som beter sig väldigt macho på arbetsplatsen är kanske mer mjuk och snäll tillsammans med sin familj. Och i olika delar av världen kan förväntningarna på män se olika ut.

En byggbransch fri från machokultur

Eftersom normer hela tiden är i förändring betyder det att machokulturen kan upphöra om vi bestämmer oss för det. Vi har mycket att vinna på det. Tillsammans kan vi skapa en bransch där alla människor känner sig välkomna. Men för att göra det behöver vi börja med oss själva. Vi behöver fråga oss om vi själva bidrar till machokulturen och vad vi kan göra i vår arbetsvardag för att bryta den. Välkommen att börja förändra.