DÄRFÖR MÅSTE VI STOPPA MACHOKULTUREN

Byggbranschen har alltid varit manlig. Den grabbiga miljön har skapat en machokultur. Att inte göra något åt den vore ansvarslöst och skadligt.

Alla enkönade branscher har samma problem. De präglas av ett visst sätt att prata, vara och bete sig. Ju fler som tillhör samma grupp, desto svårare blir det att vara sig själv.

I byggbranschen är cirka 99 procent av hantverkarna män. Bland cheferna är motsvarande siffra 90 procent. Den homogena kulturen gör att personer utanför normen avskräcks eller stöts bort. Här är några av machokulturens skadliga konsekvenser:

Hälften av Byggchefernas kvinnliga medlemmar har upplevt sexuella trakasserier. 90 % upplever att branschen är ojämlik. Hösten 2017 vittnade drygt 4 600 kvinnor från byggbranschen om kränkningar och övergrepp under uppropet #sistaspikenikistan.

Sexism, rasism och homofobi

Branschen förlorar arbetskraft på grund av machokulturen. För att klara byggtakten måste företag kunna rekrytera från hela befolkningen. Bara 10 % av byggeleverna på gymnasiet är tjejer.

Resursbrist

Nio av tio som dör i arbetsplatsolyckor är män. Machokulturen är en orsak, enligt Arbetsmiljöverket. Mansidealet gör det svårt att våga vara svag, be om hjälp eller vägra slarva med säkerheten.

Säkerhetsrisker

En homogen kultur ökar risken för oetiska affärer. Arbetsplatser som inte motarbetar trakasserier bryter mot diskrimineringslagen. Vem vill samarbeta med företag som kränker mänskliga rättigheter?

Korruption och diskriminering

Byggbranschen är utformad av och för män. Arbetskläder och verktyg är inte anpassade för alla. Omklädningsrum för kvinnor saknas, samtidigt som skilda byggbodar leder till segregation.

Begränsande normer

Attityder och jargong på jobbet följer med ut i övriga livet. Små moraliska förskjutningar kan lätt leda till större. Arbetsplatsen har en viktig uppgift i att stå för sunda värderingar.

Samhällsproblem

Just nu bygger Sverige mer än någonsin, samtidigt som det råder personalbrist på alla nivåer. Med enbart svenskfödda, heterosexuella män bland de anställda kommer branschen att kollapsa.

Det är vi själva som bestämmer hur vår bransch ska vara. Därför samarbetar Byggcheferna och Byggnads för jämställdhet och mångfald. Välkommen att bidra till förändring.