Alla tjänar på en jämställd byggbransch. Därför driver Byggnads och Byggcheferna kampanjen Stoppa machokulturen. Sedan 2015 har vi samarbetat för att skapa en schysstare bransch för alla. Nu har något börjat hända. Känner du förändringen?

VAD SÄGER DU?

Alla tjänar på en jämställd byggbransch. Därför driver Byggnads och Byggcheferna kampanjen Stoppa machokulturen. Sedan 2015 har vi samarbetat för att skapa en schysstare bransch för alla. Nu har något börjat hända. Känner du förändringen?

VI
SKÄMS!

Vi på Byggnads och Byggcheferna vet hur byggbranschen ser ut.

Många företag tar alltid ansvar – men det finns också arbetsgivare

som dagligen bryter mot diskrimineringslagen. Det måste få ett slut.

TAR DITT FÖRETAG ANSVAR FÖR ATT
VÅR BRANSCH SKA VARA FÖR ALLA?

I byggbranschen finns arbetsgivare som bryter mot diskrimineringslagen. Chefer som sprider fördomar, befäster gamla könsroller och inte ger alla samma möjligheter. Med kampanjen Stoppa machokulturen har vi börjat skapa en förändring, men fortfarande finns företag som inte inser allvaret. Fortfarande finns byggen där människor diskrimineras. Det måste få ett slut.

Fackförbundet Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggningssektorn. Med cirka 110 000 medlemmar är vi LO:s femte största förbund.

Vi jobbar tillsammans
för schyssta byggen

Tillsammans för

en jämställd byggbransch

Byggcheferna är en branschförening inom Ledarna, Sveriges chefsorganisation. Vi arbetar för en förändrad och förbättrad byggbransch. Våra drygt 16 500 medlemmar arbetar inom hela samhällsbyggnadssektorn.