Prata så alla kan lyssna
{{ randomStatement }}
Du kan också välja nästa genom att trycka
på högerpilen på ditt tangentbord.