Priser och stipendier

Goda insatser ska hyllas – och bra idéer förverkligas. Här får du tips om utmärkelser som kan stödja och inspirera.

Jämställdhetsbygget är ett pris som delas ut av Sveriges Byggindustrier. Det hyllar satsningar som har bidragit till en mer jämställd bygg- och anläggningsbransch, med målet att få fler företag att jobba aktivt med jämställdhet.

Isabellestipendiet riktar sig till kvinnor som arbetar inom byggbranschen. Syftet är att få fler kvinnor att utbilda sig till hantverkare. Stipendiet är på 20 000 kronor och delas ut i samarbete med Rättviseförmedlingen.

Lars Bergqvist-stipendiet är till för att främja ökad jämställdhet och mångfald inom samhällsbyggnad. Varje år delas 60 000 kronor ut till en eller flera medlemmar i Byggcheferna. Det kan antingen belöna insatser som redan gjorts eller finansiera nya idéer.

Känner du till fler utmärkelser som borde synas här? Tipsa oss!