Stoppa mobbning

Alla har rätt att känna sig trygga på jobbet. Det är ytterst på arbetsgivarnas ansvar. Här finns fyra frågor som varje medarbetare ska kunna få svar på.

Arbetsgivare ska se till att arbetsmiljön är sund, säker och fri från kränkande särbehandling. Tydliga riktlinjer gör det enklare att förhindra eller stoppa mobbning. Att likabehandling är en självklarhet ska uttryckas i en arbetsmiljöpolicy, som arbetstagarna ska kunna vara med och påverka.

Hur god beredskap har din arbetsplats? Fundera på om alla dina medarbetare kan svara på följande frågor. Om något är oklart behöver arbetsgivaren informera och påminna om vad som gäller.

1. Vem ska jag säga till om jag upptäcker mobbning? Alla ska veta vem som har ansvar för att problemet tas på allvar och förmedlas till ledningen. Den personen bör ha möjlighet att ta emot informationen snabbt.

2. Vad gör jag om den som kränker är min chef? Om den som gör sig skyldig till mobbning har en ledande position ska det finnas alternativa personer att kontakta.

3. Vad händer med det jag berättar? Det måste vara tydligt vilka som får ta del av informationen, hur den hanteras och vad som sedan händer.

4. Vilken hjälp finns att få för den som blir utsatt? Stöd kan ges av personer med rätt kompetens från personalavdelning, företagshälsovård eller motsvarande. Det är viktigt att det sker snabbt och professionellt.

Prata med din arbetsgivare om du är osäker på något. Behöver du råd, stöd eller hjälp kan du kontakta ditt fackförbund eller din branschorganisation. Du är också alltid välkommen att kontakta oss.